vikarinis


vikarinis
vikãrinis,adj. (1) TŽŽ; ŽŪŽ28 ką nors pavaduojantis, atstojantis, pakeičiantis: Vikãrinės [augalų] rūšys TrpŽ; BTŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.